O nas

Dolnośląska Agencja Poszanowania Energii została założona w roku 2009. Obecna forma konsultingu oraz usług jest rozwinięciem w drugim pokoleniu działalności rozpoczętej w roku 1975.

Celem Agencji jest upowszechnianie w szczególności w regionie dolnośląskim, efektywnego i racjonalnego użytkowania energii, przede wszystkim w sektorze energooszczędnego budownictwa  i energetyki.

Nasze usługi mają na celu przedstawienie inwestorom racjonalnych działań, które doprowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w obiektach, które użytkują i zamieszkują. Skupiamy się na ukazaniu efektywności przy wprowadzaniu alternatywnych źródeł energii. Wykonujemy analizy, audyty, certyfikaty energetyczne. Współpracujemy z biurami architektonicznymi i ekspertami w zakresie budownictwa od etapu projektu.

Stosujemy unikalne rozwiązania połączenia badania szczelności budynków Blower Door z badaniami termowizyjnymi by w sposób bezinwazyjny wskazać miejsca obniżonej izolacyjności budynków i mieszkań.

W sposób ciągły rozwijamy upowszechnianie zastosowania termowizji w różnych dziedzinach nauki. Szczegóły na stronie Termowizja. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami w kraju.

DAPE ściśle współpracuje z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska, Zakładem Układów Elektronicznych i Termografii Politechniki Łódzkiej, czołowymi polskimi producentami sprzętu termowizyjnego.

Jesteśmy ekspertami programu Joint SME Finance for Innovation (JOSEFIN). Projekt bazujący na wiedzy i innowacyjnej gospodarce realizowany przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej “Regionu Morza Bałtyckiego”.

Pracownicy DAPE są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Są także współzałożycielami „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni” założonego przy Polskim Stowarzyszeniu Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”.

Zapraszamy do zapoznania się za naszą ofertą.