Blower Door

Test szczelności powietrznej budynku – BlowerDoor:

 • - umożliwia kontrolę szczelności budynku i dodatkowo pozwala na jego ochronę przed znacznymi uszkodzeniami budowlanymi, jakie powstają, gdy wilgotne i ogrzane powietrze z pomieszczenia przenika przez spoiny do konstrukcji budynku,
 • - zapewnia podwyższenie komfortu mieszkańców, gdyż w szczelnym budynku nie dochodzi do powstawania przeciągów i zastoisk zimnego powietrza,
 • - podczas remontu istniejących budynków, dzięki zaprojektowaniu zgodnych z normami szczelnych płaszczyzn, można uzyskać standard domu niskoenergetycznego,
 • - wyznacza parametr n50 wykorzystywanego do obliczeń cieplnych budynku (obliczanie projektowego obciążenia cieplnego, świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat budynku pasywnego PHI) wykonywany zgodnie z normą PN-EN 13829,
 • - identyfikuje nieszczelności w powłoce budynku,
 • - jest alternatywą dla wyładowania gazu gaśniczego (stałe urządzenia gaśnicze gazowe) NFPA 2001 Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems, ISO-14520-1 „Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design”

 

 • Wartości graniczne współczynnika przepuszczalności powietrznej n50:

  • - dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3 h-1
  • - dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1
  • - dla budynków pasywnych n50 ≤ 0,6 h-1