Termowizja

The Flash plugin is required to view this object.

 

Oferta termowizyjna:

Ocena jakości termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej.

Celem opracowania jest:

ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji poprawnego wykonania izolacji cieplnej budynku oraz eliminacji mostków termicznych

Istnieje możliwość uzgodnienia ze Zleceniodawcą innego celu opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- przegląd dokumentacji technicznej budynku – wytypowanie miejsc występowania wad termicznych,

- wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną – termogramów i rejestracja ewentualnych miejsc występowania wad termicznych

- termogramy wykonywane są od zewnątrz i od wewnątrz zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy,

- opis i analiza wykonanych termogramów

- opis i analiza przyczyn występowania pleśni i wilgoci na powierzchni przegród zewnętrznych

- podsumowanie

Termogramy są wykonywane profesjonalną kamerą termowizyjną VIGOcam V-50.