Oferta

Dolnośląska Agencja Poszanowania Energii oferuje:

- Badania i Ekspertyzy Termograficzne w budownictwie

- Badania termowizyjne  w przemyśle

- Badania szczelności budynków metodą Minneapolis BlowerDoor

- Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

- Analizy opłacalności rozwiązań energooszczędnych

- Audyty Remontowe i Energetyczne

- Audyty Elektro-Energetyczne

- Szkolenia z zakresu certyfikacji energetycznej budynków

- Doradztwo przy wyborze kamer termowizyjnych

- Doradztwo w zakresie energooszczędności budynków