Certyfikaty energetyczne

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Charakterystyka energetyczna budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.
Świadectwo charakterystyki Energetycznej jest przekazywane nabywcy nieruchomości przez sprzedającego.

Wykonujemy:
- Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zwane także Certyfikatami Energetycznymi niezbędne do uzyskania odbioru budynku.
- obliczenia Projektowej Charakterystyki Energetycznej.