Oferta termowizyjna

Pracownia Pomiarów Termowizyjnych Dolnośląskiej Agencji Poszanowania Energii oferuje wykonanie pomiarów, badań kamerą termowizyjną firmy VIGO.

DAPE oferuje wypożyczenie kamery VIGOcam v50 do badań. Kamera jest skalibrowana do badania obiektów do 1000 °C.

 

Zakres wykonywania badań i pomiarów termowizyjnych:

1. BUDOWNICTWO

 • - wykrywanie wad izolacji cieplnej przegród budowlanych, wad użytych materiałów,
 • - wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, niewłaściwych połączeń elementów
 • - wykrywanie liniowych i punktowych mostków termicznych,
 • - wykrywanie przebiegu rur z ciepłą wodą i ewentualnych wycieków z powodu nieszczelności
 • - wykrywanie obszarów zawilgoceń, ze wskazaniem zasięgu
 • - wykrywanie przebiegu sieci ciepłowniczej
 • - badanie stanu kominów i kanałów odprowadzających spaliny
 • - powykonawcza kontrola jakości robót – dzięki temu inwestor jest w stanie zweryfikować jakość wykonanych prac izolacyjnych

2. CIEPŁOWNICTWO

 • - wykrywanie złego stanu izolacji cieplnej kotłów
 • - wykrywanie wad izolacji sieci ciepłowniczej
 • - lokalizacja sieci ciepłowniczej
 • - lokalizacja wycieków i nieszczelności
 • - kontrola węzłów, komór ciepłowniczych
 • - badanie kompensatorów

3. ENERGETYKA

 • - badanie szaf elektrycznych
 • - badanie zwiększonej rezystancji
 • - badanie transformatorów

4. PRZEMYSŁ

 • - regularna diagnostyka maszyn i urządzeń
 • - wykrywanie awarii urządzeń
 • - kontrola procesów technologicznych

5. MEDYCYNA

 

Osoby wykonujące pomiary posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Ukończyły specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie “Termografii w Podczerwieni” realizowane przez Politechnikę Łódzką – jeden z wiodących ośrodków naukowych w Polsce w zakresie termografii.

 

Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od charakteru opracowania, lokalizacji obiektu i jego wielkości.

Kontakt bezpośredni do osoby odpowiedzialnej w zakresie termowizji:

Marcin Makowski

tel. 698 08 08 38

email: biuro@dape.pl