Termowizja w Budownictwie

The Flash plugin is required to view this object.

Oferta termowizyjna w budownictwie:

Ocena jakości termicznej przegród zewnętrznych budynku z użyciem kamery termowizyjnej.

Celem opracowania jest:

ocena izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji poprawnego wykonania izolacji cieplnej budynku oraz eliminacji mostków termicznych

Istnieje możliwość uzgodnienia ze Zleceniodawcą innego celu opracowania.

Zakres opracowania do uzgodnienia.

- przegląd dokumentacji technicznej budynku – wytypowanie miejsc występowania wad termicznych,

- wykonanie zdjęć kamerą termowizyjną – termogramów i rejestracja ewentualnych miejsc występowania wad termicznych

- termogramy wykonywane są od zewnątrz i od wewnątrz zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy,

- opis i analiza wykonanych termogramów

- opis i analiza przyczyn występowania pleśni i wilgoci na powierzchni przegród zewnętrznych

- podsumowanie

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów jest możliwość wykonania opracowań w dowolniej formie:

- badanie termowizyjne bez raportu – diagnostyka i wskazanie miejsc o obniżonej temperaturze,

- zobrazowanie termowizyjne - przekazaniem zdjęć w podczerwieni w formie elektronicznej z podstawowym opisem,

- raport termowizyjny – ze szczegółową analizą badanych miejsc, opisem, wskazaniem przyczyn i sposobu ich poprawy, w formie elektronicznej lub papierowej wg. życzenia,

- ekspertyza termowizyjna – jest to raport termowizyjny wraz z opinią rzeczoznawcy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z listy DOIIB. Ekspertyza zamawiana głównie przy sporach między wykonawcami a inwestorem. Bezwzględnie wskazana przy sporach sądowych.

 

Termogramy są wykonywane profesjonalną kamerą termowizyjną VIGOcam V-50.